RSS RSS print

Fakultná ŠVA 2016

Milé kolegyne, kolegovia a študenti,

fakultné kolo ŠVA sa  uskutoční 5. 4. 2016 (utorok), nie  6.4. 2016 (stredu), ako to bolo pôvodne naplánované.

Prihlášky  môžu  študenti odovzdávať do konca februára 2016.

Práce by  mali študenti  odovzdať do 14. marca, aby bol čas na posúdenie predložených textov.

 Všetky informácie, materiály a Smernica 1/2013 sa nachádzajú tu:

http://www.ff.umb.sk/veda-a-vyskum/referat-pre-vedu-a-doktorandske-studium/sva/

 Študentom a študentkám bude po úspešnom absolvovaní ŠVA vo  fakultnom  kole, možnosť udelenia 2 kreditov,  či možnosť získať body pri prijímaní na program ERASMUS.

Podrobnejšie informácie ohľadom Fakultného kola ŠVA nájdete v prílohe Propozície ŠVA 2016.

                         

Mgr. Miroslava Rošková, PhD.       

Koordinátorka ŠVA na KTVŠ       

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry