RSS RSS print

Zamestnanci katedry

Vedúci katedry

doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.
Vedúci katedry 
Docent 
Jiri.Michal@umb.sk
56, 5 
048 446 7562, 7526

Profesori

prof. PaedDr. Pavol Bartik, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. PaedDr. Pavol Bartik, PhD.
Prodekan, Vysokoškolský učiteľ, prodekan pre medzinárodné vzťahy 
Profesor 
Pavol.Bartik@umb.sk
9 na KTVŠ a 19 na dekanáte 
048 446 7529, 7419
prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.
Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
Ivan.Cillik@umb.sk
KTVŠ č.m. 3A 
048 446 7523
prof. PaedDr. Karol Görner, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. PaedDr. Karol Görner, PhD.
Dekan, Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
Karol.Gorner@umb.sk
č.11 
048 446 7531, 7421
prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc.
Vysokoškolská učiteľka 
Profesorka 
Ludmila.Jancokova@umb.sk
č. m. 8 
048 446 7528

Docenti

doc. PaedDr. Štefan ADAMČÁK, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PaedDr. Štefan ADAMČÁK, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
Stefan.Adamcak@umb.sk
č.33 
048 446 7553
doc. PaedDr. Elena Bendíková, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PaedDr. Elena Bendíková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, metodik 
Docentka 
Elena.Bendikova@umb.sk
32 
048 446 7556
doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.
Vedúci katedry 
Docent 
Jiri.Michal@umb.sk
56, 5 
048 446 7562, 7526
doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD.  | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
Miroslav.Nemec@umb.sk
č. 53  
048 446 7564
doc. Mgr. Nadežda Novotná, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. Mgr. Nadežda Novotná, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
Nadezda.Novotna@umb.sk
30 
048 446 7558
doc. PaedDr.  Martin Pupiš, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, Gestor trénerských špecializácií 
Docent 
Martin.Pupis@umb.sk
57 
048 446 7563

Odborní asistenti

PaedDr. Boris Beťák, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PaedDr. Boris Beťák, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, správca športovej haly 
Odborný asistent 
boris.betak@umb.sk
T 59 
048 446 7565
Mgr. Andrea Izáková, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Andrea Izáková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
Andrea.Izakova@umb.sk
č. 51 
048 446 7552
PaedDr. Rastislav Kollár, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PaedDr. Rastislav Kollár, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS pre 2. a 3. stupeň štúdia, tajomník pre štúdium 
Odborný asistent 
Rastislav.Kollar@umb.sk
č.34 
048 446 7554
PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
Jaroslav.Kompan@umb.sk
63 
048 446 7563
Mgr. Juraj Kremnický, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Juraj Kremnický, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, katedrový Erazmus koordinátor, správca gymnastickej telocvične, webmaster KTVŠ 
Odborný asistent 
Juraj.Kremnicky@umb.sk
10 
048 446 7530
PaedDr. Peter Mandzák, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PaedDr. Peter Mandzák, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
Peter.Mandzak@umb.sk
č. 58 
048 446 7506
PaedDr. Martina Mandzáková, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PaedDr. Martina Mandzáková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
Martina.Mandzakova@umb.sk
12 
048 446 7533
PaedDr. Lukáš Opáth, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PaedDr. Lukáš Opáth, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
lukas.opath@umb.sk
 
048 446
PaedDr. Júlia Palovičová, PhD.  | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PaedDr. Júlia Palovičová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, metodik pedagogickej praxe, koordinátor ŠPV na UMB 
Odborná asistentka 
Julia.Palovicova@umb.sk
č.m.57 
048 446 7507
PaedDr. Božena Paugschová, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PaedDr. Božena Paugschová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, koordinátorka ECTS pre 1. st. vysokoškolského štúdia 
Odborná asistentka 
Bozena.Paugschova@umb.sk
32 
048 446 7556
PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, Tajomník pre vedu a výskum 
Odborný asistent 
Pavol.Pivovarnicek@umb.sk
č. 10 
048 446 7530
Mgr. Jaroslav Popelka, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
Jaroslav.Popelka@umb.sk
č. 34 
048 446 7554
PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
Zuzana.Pupisova@umb.sk
12 
048 446 7533
Mgr. Miroslava Rošková, PhD.  | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Miroslava Rošková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, tajomník KTVŠ FF UMB 
Odborná asistentka 
Miroslava.Roskova@umb.sk
č.m.13 
048 446 7535
PaedDr. Robert Rozim, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PaedDr. Robert Rozim, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
Robert.Rozim@umb.sk
33 
048 446 7553
PhDr. Mgr. Miroslav Sližik, Ph.D. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Mgr. Miroslav Sližik, Ph.D.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
Miroslav.Slizik@umb.sk
T058 
048 446 7506
Mgr. Michaela Slováková, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Michaela Slováková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka 
Odborná asistentka 
michaela.slovakova@umb.sk
 
048 446 7558
Mgr. Natália Smoleňáková, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Natália Smoleňáková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
natalia.smolenakova@umb.sk
51 
048 446 7552

Nepedagogickí zamestnanci

Meres Frantisek | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Meres Frantisek
Technik 
Nepedagogický zamestnanec 
Frantisek.Meres@umb.sk
 
048 446 7525
Magda Veszeleiová  | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Magda Veszeleiová
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Magda.Veszeleiova@umb.sk
č. 5 
048 446 7527
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry