RSS RSS print

Tvorivé dielne s prekladateľmi Európskej komisie

Tvorivé dielne s prekladateľmi Európskej komisie - 15.10.2014-  oznam

Tvorivé dielne s prekladateľmi Európskej komisie - 15.10.2014 - plagát

A propos, preklad! (správa a fotogaléria)

Dňa 15. októbra 2014 zorganizovala Katedra translatológie Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici a Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad v Luxemburgu spoločné tvorivé dielne pre študentov odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo FF UMB pod názvom Á, propos, preklad. Hostí z Luxemburgu – profesionálnych prekladateľov EK Mgr. Dominiku Uhríkovú a Mgr. Petra Ballu – privítal vedúci Katedry translatológie FF UMB PhDr. Ivan Šuša, Ph.D. a oboznámil ich s aktivitami katedry, jej štruktúrou a projektmi v oblasti pedagogickej, vedeckej  činnosti s potrebou  prepájania štúdia translatológie s praxou. Ďalšia časť podujatia bola venovaná priamo študentom – v dvoch blokoch (bakalári a magistri) si mohli vyskúšať prekladať autentické odborné texty, s ktorými sa stretávajú profesionálni prekladatelia Európskej komisie. Potom nasledovala diskusia s analýzou jednotlivých prekladov, zdôvodnenia použitých postupov a riešení. Študenti sa zaujímali aj o možnosti stáže a práce prekladateľa, resp. tlmočníka pre európske inštitúcie. Obe strany sa vzájomne dohodli, že v aktivitách tohto typu budú naďalej pokračovať, keďže o podujatie bolo zo strany študentov prekladateľstva a tlmočníctva veľký záujem.

FOTOGALÉRIA TU: http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-translatologie/fotogaleria/

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry