RSS RSS print

Časopis NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE

Časopis NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE

www.ff.umb.sk/nfr

• Vedecký časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii

• Zaregistrovaný je v medzinárodnej databáze index COPERNICUS a je zaradený medzi voľne prístupné periodiká v sekcii SciTech navigátor na stránke centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie pod Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry