RSS RSS print

Zomrel prof. PhDr. Imrich Sedlák, CSc.

Dňa 2.októbra 2016 zomrel náš bývalý kolega a priateľ prof. Imrich Sedlák.

Prof. Imrich Sedlák bol prodekanom Filologickej fakulty UMB, vedúcim Katedry slovakistiky FiF UMB (z ktorej vznikla súčasná Katedra translatológie FF UMB), a v neposlednom rade dlhoročným pracovníkom Matice slovenskej. Vo svojej vedeckej činnosti sa venoval literárnej histórii Slovenska, muzeológii, podrobne bádal okolnosti kultúrnej histórie najmä východného Slovenska. Je autorom mnohých knižných publikácií, napr. Pavol Horov-ponorný básnik, V čierťažiach búrok, Svitanie na východe a i. Známe je najmä kolektívne dielo Dejiny slovenskej literatúry, ktoré vzniklo pod jeho vedením.

Česť jeho pamiatke.

.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry