RSS RSS print

STÁŽE NA GENERÁLNOM RIADITEĽSTVE EURÓPSKEJ KOMISIE PRE PREKLAD

     

Stáže na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre preklad (DGT)

DGT ponúka na svojom pracovisku 5-mesačné stáže pre absolventov, ktorí majú záujem zistiť, ako DGT pracuje, a získať prekladateľskú prax.

Vybratí uchádzači budú pridelení na prekladateľské oddelenie, ktoré pracuje na slovenských prekladoch. Stážisti vykonávajú rovnakú prácu ako zamestnanci, čiže prekladajú z aspoň dvoch úradných jazykov EÚ. Ich preklady revidujú skúsení pracovníci. V niektorých prípadoch sú stážisti pridelení do niektorého z administratívnych oddelení.

Stážisti dostávajú grant vo výške  1.071,19 eur mesačne.

Stáže na Komisii začínajú vždy 1. marca a 1. októbra. Uzávierka prihlášok je 1. septembra pre stáže so začiatkom v marci a 31. januára pre stáže so začiatkom v októbri.

Keďže dopyt ďaleko presahuje obmedzený počet miest každoročne dostupných pre stážistov, nemôžme vyhovieť každému uchádzačovi.

Ak sa chcete prihlásiť na stáž, musíte splniť tri základné požiadavky.

(1)               Musíte byť držiteľom univerzitného titulu (minimálna úroveň bakalára);

(2)               Musíte byť schopní prekladať do svojho materinského alebo hlavného jazyka z dvoch úradných jazykov Európskej únie, z ktorých jeden musí byť angličtina, francúzština alebo nemčina;

(3)               Nesmiete byť absolventom stáže v inej európskej inštitúcii alebo orgáne, ktorá trvala viac ako 6 týždňov.

Ak tieto požiadavky spĺňate, vyplňte elektronický formulár dostupný na webových stránkach Kancelárie pre stáže (http://ec.europa.eu./comm/stages). Na stránky je univerzálny prístup a každá etapa procesu je tam jasne vysvetlená. Upozorňujeme vás, že formulár možno vyplniť len v období od 1. júna do 1. septembra v prípade stáže, ktorá začína v marci nasledujúceho roka, a v období od 3. do 31. januára v prípade stáže, ktorá začína v októbri toho istého rok.

Informačný link – prekladateľské stáže v európskych inštitúciách:

https://myintracomm.ec.europa.eu/dg/dgt/communicating/publications/Documents/recruitment_trainee_en.pdf

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry