RSS RSS print

Zamestnanci katedry

Vedúci katedry

doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.
Vedúci katedry 
Odborný asistent 
ivan.susa@umb.sk
F 324 
048 446 7324

Odborní asistenti

PaedDr. Eva Čulenová, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PaedDr. Eva Čulenová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, tajomníčka KTR,webadmin KTR, administrátorka čiastkovej knižnice KTR 
Odborná asistentka 
eva.culenova@umb.sk
F323 
048 446 7323
PhDr. Ladislav György, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Ladislav György, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS a študijný poradca pre translatologický základ, rozvrhár KTR 
Odborný asistent 
ladislav.gyorgy@umb.sk
F326 
048 446 7326
PhDr. Anita Huťková, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Anita Huťková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, zástupkyňa vedúceho katedry, členka senátu FF UMB, katedrová koordinátorka pre vedu a výskum, koordinátorka pre medzinárodné vzťahy 
Odborná asistentka 
anita.hutkova@umb.sk
F 323 
048 446 7323
doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.
Vedúci katedry 
Odborný asistent 
ivan.susa@umb.sk
F 324 
048 446 7324

INTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI (FF UMB):

prof. PhDr. Larisa A. Sugay, DrSc. – garantka odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo

prof. Dr. Massimo Arcangeli

doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.

doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.

doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.

doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.

 

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI:

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. (FF UK)

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry