Katarína Brišová

  • Katedra hungaristiky, Katedra slovanských jazykov
  • Sekretárka
  • Nepedagogická zamestnankyňa

Tajovského 55
Banská Bystrica

S003
Telefón: 048 446 4115
Email: katarina.brisova@umb.sk

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

=
S003
048 446 4115
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry