Kontakt

Filozofická fakulta
Univerzita Mateja Bela
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
tel. č.: +421 48 446 7111
ff.sekretariat@umb.sk
Vyhľadávanie zamestnancov

 

=
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry