Lucia Plančíková

  • Katedra slovenského jazyka a komunikácie, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy
  • Sekretárka
  • Nepedagogická zamestnankyňaK148, F329
Telefón: 048 446 5148, 7329
Email: lucia.plancikova@umb.sk

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

=
K148, F329
048 446 5148, 7329
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry