Publikačná činnosť

Reisen - slovná zásoba a infinitív s "um zu"

Autori: Bajusová
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo:

Wohnung

Autori: Bajusová
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo:

Väzba "es gibt"

Autori: Bajusová
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo:

Familie

Autori: Bajusová
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: XY

Familie - slovná zásoba

Autori: Bajusová
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo:

Mein Tagesablauf - cvičenia

Autori: Bajusová
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo:

Mein Tagesablauf - slovná zásoba

Autori: Bajusová
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo:

Určovanie času

Autori: Bajusová
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo:

Orientierung in der Stadt

Autori: Bajusová
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo:

Imperatív

Autori: Bajusová
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo:

Slovosled

Autori: Bajusová
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo:

Im Restaurant

Autori: Bajusová
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo:

Modálne slovesá

Autori: Bajusová
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo:

Cvičenia a gramatika 11.04.2016

Autori: Bajusová
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo:

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry