print

Referát pre medzinárodné vzťahy

Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

prízemie
telefón: 048 446 7414
e-mail: Ingrid.Balazova@umb.sk

Pondelok09:00 - 14:00
Utorok09:00 - 14:00
Streda09:00 - 14:00
Štvrtok09:00 - 14:00
Piatok09:00 - 12:00

Prestávka na obed od 12:15 do 12:45.

Prodekan pre medzinárodné vzťahy

prof. PaedDr. Pavol Bartik, PhD. |
prof. PaedDr. Pavol Bartik, PhD.
Prodekan, Vysokoškolský učiteľ, prodekan pre medzinárodné vzťahy 
Profesor 
Pavol.Bartik@umb.sk
9 na KTVŠ a 19 na dekanáte 
048 446 7529, 7419

Referentka pre medzinárodné vzťahy a edičnú činnosť

PhDr. Balážová Ingrid |
PhDr. Balážová Ingrid
Referentka, Medzinárodné vzťahy a edičná činnosť, tajomníčka AS FF UMB 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Ingrid.Balazova@umb.sk
č. 14 
048 446 7414

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry