print

ERASMUS - mobilita študentov - štúdium

 

  

Erasmus incoming students - click here 


Erasmus pre študentov FF UMB v akademickom roku 2016/2017

Aktualizácia 3. 11. 2016: Filozofická fakulta  UMB v rámci dodatočného výberového konania odsúhlasila mobility pre 7 študnetov na LS akademického roka 2016/2017. Výsledky sú prílohou tejto stránky.

Aktualizácia 03. 08. 2016: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici vypisuje dodatočné výberové konanie na štyri (4) jednosemestrálne študijné pobyty v LS akademického roka 2016/2017 v rámci programu ERASMUS+. Prihlášku s povinnými prílohami je potrebné odovzdať do 07. 10. 2016 vrátane fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40), Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). Nie je možné uchádzať sa o štipendiá na univerzity Oviedo, Vigo (Španielsko), Cagliari (Taliansko), Erfurt (Nemecko), Nantes, Reims (Francúzsko). Miesta sú už plne obsadené uchádzačmi z prvého kola výberového konania realizovaného v januári 2016.

Aktualizácia 18. 07. 2016: V akademickom roku 2016/2017 bolo na fakultu pridelených 79 200 EUR, uskutočniť sa môže 34 študentských mobilít za účelom štúdia.

Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala výberové konanie na jednosemestrálne študijné pobyty v akademickom roku 2016/2017 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku je potrebné odovzdať do 11. 01. 2016 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá).

Konečný výber študentov: O konečnom výbere študentov na študijný pobyt (informácia zverejnená v oznamoch – referátu pre MV) sa rozhodne, vtedy keď budeme vedieť koľko finančných prostriedkov nám bolo pridelené z Rektorátu Univerzity Mateja Bela.Počet outgoing študentov zodpovedá objemu pridelených finančných prostriedkov.

Zápisnica z výberového konania (bodové hodnotenie) na Erasmus študijné pobyty na FF UMB v akademickom roku 2016/2017 bude k dispozícii v prílohe na konci tejto stránky. 

Úvodné stretnutie sa uskutočnilo dňa 7.4.2016 o 13:00 h v učebni č. F 341 v budove na Tajovského 40. Účasť študentov na jednom stretnutí bola povinná. 


Erasmus pre študentov FF UMB v akademickom roku 2015/2016

UMB vypísala výberové konanie na 3 miesta na študijné pobyty na Univerzitu v Sarajeve, Bosna a Herzegovina. Termín na podanie prihlášky: 28. 10. 2015. Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). K stanovenému dňu nebola podaná žiadna prihláška.


Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala výberové konanie na jednosemestrálne štúdium v akademickom roku 2015/2016 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku je potrebné odovzdať do 13. 02. 2015 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá).

Konečný výber študentov: O konečnom výbere študentov na študijný pobyt (informácia zverejnená v oznamoch – referátu pre MV) sa rozhodne, vtedy keď budeme vedieť koľko finančných prostriedkov nám bolo pridelené z Rektorátu Univerzity Mateja Bela.Počet outgoing študentov zodpovedá objemu pridelených finančných prostriedkov.

Zápisnica z výberového konania (bodové hodnotenie) na Erasmus študijné pobyty na FF UMB v akademickom roku 2015/2016 je k dispozícii v prílohe na konci tejto stránky. 

Úvodné stretnutie sa uskutočnilo dňa 10.4.2015 a 24.4.2015 o 9:00 h v zasadačke dekana v budove na Tajovského 40. Účasť študentov na jednom stretnutí bola povinná.

V akademickom roku 2015/2016 bolo na fakultu pridelených 106 425 EUR, uskutočniť sa musí 57 mobilít.


Erasmus pre študentov FF UMB v akademickom roku 2014/2015

Výberové konanie bolo zrealizované na základe prihlášok a podkladov študentov. Zápisnica je prílohou tejto stránky. V prílohe nájdete aj sadzobník grantov.


SMERNICA č. 5/2005 - VŠ o jednotnom rámci pre transparentnosť kvalifikácií a schopností, o uznávaní štúdia a o uznávaní dokladov o vzdelaní  


Stránka o členských krajinách Európskej únie (pobyt v krajine, štúdium v krajine, školné, ubytovanie, víza, študijné stáže, štipendiá a iné užitočné rady ....)

Zaujímavá stránka o Erasmus programe : http://www.myerasmus.com/

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry