print

Erasmus+ (Smernica o mobilitách Erasmus+ na UMB)

Smernica č. 10/2016 o mobilitách Erasmus+ na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici upravuje podmienky a spôsob realizácie vysielaných mobilít jednotlivcov v rámci projektov 103 a 107 realizovaných v kľúčovej aktivite KA 1 programu Erasmus+. Ďalšie pravidlá sú stanovené Podmienkami ku grantu, ktoré podliehajú pravidelnej aktualizácii zo strany inštitucionálnej kancelárie v zmysle pokynov Národnej kancelárie Erasmus+. Smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. 6. 2016.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry