print

Erasmus+ (tlačivá)

Tlačivá na mobility v akademickom roku 2017/2018 - outgoing students and teachers

Všeobecné materiály

Letenky - možnosť lacnejšieho/výhodnejšieho cestovania pre Erasmus študentov prichádzajuch/odchadzajúcih. Na plagáte je kód pre sekciu ESN UMB. TU je k tomu webová stránka. 

 Videá objasňujú spôsob vzdelávania študentov, ktorí majú povinne pridelenú jazykovú licenciu v rámci mobility Erasmus+, KA103 

Čo je Online Linguistic Suport?

 • viac informácií o jazykových testoch
 • viac informácií o jazykových kurzoch
 • časté otázky

Jazykové testy a jazykové kurzy sú dostupné v jazykoch: DE, EN, ES, FR, IT, NL, CZ, DK, EL, PL, PT, SE.

Študenti

Štúdium

Praktická stáž

 • Oznam o výberovom konaní na praktické stáže v akademickom roku 2017/2018
  • Prihláška - záujem o odbornú stáž v akademickom roku 2017/2018
  • Životopis (formulár) - Návod na vyplnenie
  • Odborný program stáže 
  • Podrobný rozpis kritérií
  • Tlačivá po schválení pracovnej stáže (slovenská verzia sa používa len v rámci Českej republiky):
   • Pracovný plán stáže (AJ) - pred mobilitou (slovenská verzia)
   • Pracovný plán stáže (AJ) - počas mobility (slovenská verzia)
   • Pracovný plán štáže (AJ) - po mobilite (slovenská verzia)

Pedagógogia 

 • Oznam o výberovom konaní na prednáškové pobyt v akademickom roku 2017/2018
 • Prihláška - prednáškový poyt v akademickom roku 2017/2018
 • Podrobný rozpis kritérií 
  • Tlačivá po schválení prednáškového pobytu (Slovenská verzia sa používa len v rámci Českej republiky)
  • Program výučby - slovenský jazyk
  • Program výučby - anglický jazyk
  • Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenia
   • Žiadosť do GD
   • Dohoda o prerušení pracovnej cesty
   • Správa so ZPC 
   • Certifikát o potvrdení dĺžky mobility

Incoming pedagógovia: Staff Mobility for teaching. Mobility Agreement.

Administratívni pracovníci

Školenie administratívnych pracovníkov

 • Oznam o výberovom konaní na pobyt v akademickom roku 2017/2018
 • Prihláška
 • Podrobný rozpis kritérií 
 • Tlačivo po schválení pobytu (Slovenská verzia sa používa len v rámci Českej republiky)
 • Program školenia (AJ) - (SJ)
 • Správa so ZPC

 


 

Tlačivá na mobility v akademickom roku 2016/2017 - outgoing students and teachers

Všeobecné materiály

Letenky - možnosť lacnejšieho/výhodnejšieho cestovania pre Erasmus študentov prichádzajuch/odchadzajúcih. Na plagáte je kód pre sekciu ESN UMB. TU je k tomu webová stránka. 

 Videá objasňujú spôsob vzdelávania študentov, ktorí majú povinne pridelenú jazykovú licenciu v rámci mobility Erasmus+, KA103 

Čo je Online Linguistic Suport?

 • viac informácií o jazykových testoch
 • viac informácií o jazykových kurzoch
 • časté otázky

Jazykové testy a jazykové kurzy sú dostupné v jazykoch: DE, EN, ES, FR, IT, NL a od akademického roka 2016/2017 aj CZ, DK, EL, PL, PT, SE

Študenti

Štúdium

Praktická stáž

Pedagógogia 

Incoming pedagógovia: Staff Mobility for teaching. Mobility Agreement.

Administratívni pracovníci

Školenie administratívnych pracovníkov


 

Tlačivá na mobility v akademickom roku 2015/2016

Všeobecné materiály

Letenky - možnosť lacnejšieho/výhodnejšieho cestovania pre Erasmus študentov prichádzajuch/odchadzajúcih. Na plagáte je kód pre sekciu ESN UMB. TU je k tomu webová stránka. 

Erasmus+ medzinárodný, Univerzita v Sarajeve, Bosna a Hercegovina

Študenti

Štúdium

Praktická stáž

Pedagógogia 

Incoming pedagógovia: Staff Mobility for teaching. Mobility Agreement.

Administratívni pracovníci

Školenie administratívnych pracovníkov

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry