print

Hodnotiace správy zahraničných vzťahov

Hodnotenie medzinárodných vzťahov v roku 2013

Prílohy: Erasmus: 1  ZPC: 2  3  Hostia: 4  5 Študenti: 6  7  8  9  (pdf)

Hodnotenie medzinárodných vzťahov v roku 2012

Prílohy: ZPC: 1 2 Hostia: 3  4 Študenti: 5  6  7  8  Projekty: 11 (pdf)

Hodnotenie medzinárodných vzťahov v roku 2011 

Prílohy: ZPC: 1 2 Hostia: 3  4 Študenti: 5  6  7  8 Grafy: 9 Lektori: 10 (pdf)

Hodnotenie medzinárodných vzťahov v roku 2010 

Prílohy: ZPC: 1 2 Hostia: 3  4 Študenti: 5  6  7  8 Grafy: 9 Lektori: 10  (pdf)

Hodnotenie medzinárodných vzťahov v roku 2009 

Prílohy: Hostia: 1 Lektori: 2  Študenti: 3  ZPC: 4  (pdf)

Hodnotenie medzinárodných vzťahov v roku 2008

Prílohy: Zmluvy: 1 Hostia: 2 Lektori: 3 Konferencie a členstvá: 4 Študenti 5 Doktorandi: 6a 6b 6c 6d ZPC: 8 (pdf)

Hodnotenie medzinárodných vzťahov v roku 2007  

Prílohy: Zmluvy: 1 Hostia: 2 Lektori: 3 Konferencie a členstvá: 4 Študenti a doktorandi: 5  6a  6b ZPC: 6c  6d  8 (pdf)

Hodnotenie medzinárodných vzťahov v roku 2006  

Prílohy:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  (pdf)

Hodnotenie medzinárodných vzťahov v roku 2005 

Prílohy:  1  2  3  4  5  6  7  8 (pdf)

Správa o hodnotení medzinárodnej vedeckovýskumnej spolupráce/ o efektívnosti zahraničnej spolupráce (za obdobie od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005)  (pdf)

Hodnotenie medzinárodných vzťahov v roku 2004 

Prílohy:  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (pdf)

Hodnotenie medzinárodných vzťahov v roku 2003  

Prílohy:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 (pdf)

Hodnotenie medzinárodných vzťahov v roku 2002 

Prílohy: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Word, Excel)

Hodnotenie medzinárodných vzťahov v roku 2001 

Prílohy: 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 (Word, Excel)

Hodnotenie medzinárodných vzťahov v roku 2000 

Prílohy: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 (pdf)

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry