print

Zahraničné pracovné cesty

 

TLAČIVÁ (word, excel)

 

LETENKY:

UMB má podpísanú zmluvu s tromi vybranými dodávateľmi leteniek. Ide o:

Postup ako si zabezpečiť letenku:

a) Všetkým trom dodávateľom zašlete e-mail, v ktorom ich požiadate o cenovú ponuku (uvediete dátum odchodu, dátum príchodu, miesto odletu, poprípade aj približný čas, kedy by ste chceli letieť). Ich ponuky si vytlačíte.

b) Vyberiete si tú najlacnejšiu ponuku a oznámite dodávateľovi, že jeho ponuku akceptujete a môže očakávať od UMB zaslanie objednávky. Zvyšným dvom dodávateľom pošlete ďakovný mail s textom, že ich ponuku neakceptujete.

c) Požiadate ekonomické oddelenie FF UMB o vystavenie objednávky na zakúpenie letenky (tlačivo požiadavka na vystavenie objednávky). K nej priložíte vytlačené ponuky od všetkých troch dodávateľov.

d) Ekonomické oddelenie FF UMB vystaví objednávku, ktoré zašlete dodávateľovi a dohodnete si s ním, akou formou vám neskôr letenku doručí.

Letenku je možné objednať až vtedy, keď budete mať ZPC schválenú v GD!

Iným spôsobom zakúpená letenka nebude preplatená!!! Nezáleží na zdroji financovania. Tie isté podmienky sú aj pre ďalšie zdroje financovania (VEGA, KEGA, POČ FF-BÚ, katedrové zdroje, projektu EÚ a ESF). Už nebude možné si zakúpiť letenku v hotovosti, i keď budete mať cenovú ponuku od vybraných dodávateľov!!!

Vyúčtovanie ZPC: k vyúčtovaniu je potrebné doložiť letenku a palubné lístky.

Vycestovanie súkromným MV je povolené len v osobitných prípadoch, ktoré sa posudzujú individuálne. Žiadosť o použitie súkromného MV musí byť schválená v Grémiu dekana.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry