Mgr. Miroslava Hliničanova
Telefón: 048 446
Email: miroslava.hlinicanova@umb.sk

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Téma dizertačnej práce:

Konkurrenz und Kooperation der Sprachkomponenten im Deutschen und Slowakischen (Konkurencia a kooperácia jazykových komponentov v nemčine a slovenčine)

Účastníčka projektov:

Akcia Rakúsko - Slovensko:

2013-10-15-0003 Korpusová lingvistika:

Počítačová morfológia a výskum kolokácií

Trvanie projektu: 3/2014 - 2/2015

European Network on Word Structure: Cross-disciplinary Approaches to Understanding Word Structure in the Languages of Europe (NetWordS)

Preparation of a PhD cotutelle Vienna & Banská Bystrica

Dates : 03 June 2013 for 14 days & Host(s) : Wolfgang Dressler (AT) 

Štipendijné pobyty:

Štipendijný národný program: na podporu mobilít doktorandov

Dates: 01.10.2013 - 31.03.2014 & Host(s): Výskumný pobyt na Inštitúte korpusovej lingvistiky a textových technológií vo Viedni

Akcia Rakúsko-Slovensko: Štipendium Ernsta Macha Akcie pre doktorandov

Dates: 01.04.2014 - 30.09.2014 & Host(s): Výskumný pobyt na Inštitúte korpusovej lingvistiky a textových technológií vo Viedni

SAIA: Bielorusko: Štipendium na výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody

Dates: 29.09.2011 - 14.12.2011 & Host(s): Trojmesačný študijno-výskumný pobyt na Bieloruskej štátnej univerzite v Minsku

SAIA: Bielorusko: Štipendium na výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody

Dates: 16.09.2010 - 18.12.2010 & Host(s): Trojmesačný študijno-výskumný pobyt na Bieloruskej štátnej univerzite v Minsku

SAIA: Rusko: Štipendium na jazykovú stáž na základe medzivládnej bilaterálnej dohody

Dates: 16.10.2009 - 11.12.2009 & Host(s): Dvojmesačnej jazyková stáž na Štátnom inštitúte ruského jazyka A. S.Puškina v Moskve

Od 2013 doktorandka pod dvojitým vedením v rámci medzinárodného doktorandského štúdia Cotutelle de thèse v kooperácii s Viedenskou univerzitou:

http://www.fhv.umb.sk/o-fakulte/aktualne-oznamy/vynimocny-uspech-medzinarodne-doktorandske-studium-pod-dvojitym-vedenim.html

Účasť na konferenciách:

Linguistik@40. Österreichische Linguistiktagung. Salzburg, 22.11.2013.

Hliničanová Miroslava, Ďurčo Matej, Mörth Karlheinz, Dressler Wolfgang: Phonotaktische versus morphonotaktische Konsonantengruppen im Slowakischen und Deutschen – Eine kontrastive corpusling. Studie.

Second International Workshop on Phonotactics and Phonotactic Modeling. Pisa, 21.11.2013.

Dressler, Wolfgang U., Miroslava Hliničanová, Matej Ďurčo, Karlheinz Mörth & Katharina Korecky-Kröll: Phonotactic vs. morphonotactic obstruent clusters in Slovak and German. 

FORLANG TUKE: Cudzie jazyky v akademickom prostredí. Technická univerzita v Košiciach, Katedra jazykov,20. - 21.06.2013.

Hliničanová Miroslava: Morfonotaktické zmeny a variácie v rámci menej a viac flektívnych jazykov. 

GeSuS-Fachtagung 2014, Banska Bystrica, 25.06.2014.

Deutsche und slowakische Pluraldubletten mit der Tendenz zur semantischen oder pragmatischen Differenzierung.

=
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry