Mária Vigašová

  • Katedra filozofie
  • Sekretárka
  • Nepedagogická zamestnankyňa

Tajovského 40
97401 Banská Bystrica
SR

3. poschodie č. 315
Telefón: 048 446 7314
Email: maria.vigasova@umb.sk

Pondelok09:00 - 14:00
Utorok09:00 - 14:00
Streda09:00 - 14:00
Štvrtok09:00 - 14:00
Piatok09:00 - 14:00

=
3. poschodie č. 315
048 446 7314
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry