print

Členovia Akademického Senátu

Predseda

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD. |
PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
Rastislav.Koziak@umb.sk
F 115 
048 446 7116

Podpredseda

doc. Ivan Jančovič, PhD. |
doc. Ivan Jančovič, PhD.
Vedúci katedry 
Docent 
ivan.jancovic@umb.sk
F332 
048 446 7332

Členovia

PhDr. Balážová Ingrid |
PhDr. Balážová Ingrid
Referentka, Medzinárodné vzťahy a edičná činnosť, tajomníčka AS FF UMB 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Ingrid.Balazova@umb.sk
č. 14 
048 446 7414

PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD. |
PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, fakultná koordinátorka ŠVA, katedrová koordinátorka ŠVA, katedrová koordinátorka pedagogických praxí, členka AS FF UMB, členka redakčnej rady fakultného e-časopisu Motus in verbo a časopisu Kritika prekladu 
Odborná asistentka 
zuzana.bariakova@umb.sk
F334 
048 446 7334

PaedDr. Boris Beťák, PhD. |
PaedDr. Boris Beťák, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, správca športovej haly 
Odborný asistent 
boris.betak@umb.sk
T 59 
048 446 7565

prof. PaedDr. Martin Golema, PhD. |
prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
martin.golema@umb.sk
F328 
048 446 7328

Mgr. Katarína Klimová, PhD. |
Mgr. Katarína Klimová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, člen edičnej komisie FF UMB 
Odborná asistentka 
katarina.klimova@umb.sk
K126 (Tajovského 51) 
048 446 5126

PhDr. Daniela Kováčová, PhD. |
PhDr. Daniela Kováčová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, ECTS koordinátor 
Odborná asistentka 
Daniela.Kovacova@umb.sk
J03 
048 446 5626

Mgr. Martina Kubealaková, PhD. |
Mgr. Martina Kubealaková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, poverená vedením www KSLLV a ČK KSLLV a KSJK; šéfredaktorka časopisu Motus in verbo, členka Edičnej komisie FF UMB, predsedníčka komisie ŠVA KSLLV... 
Odborná asistentka 
martina.kubealakova@umb.sk
F334 
048 446 7334

Mgr. Martin Lizoň, PhD. |
Mgr. Martin Lizoň, PhD.
Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS 
Odborný asistent 
Martin.Lizon@umb.sk
S003 
048 446 4150

doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD.  |
doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
Miroslav.Nemec@umb.sk
č. 53  
048 446 7564

Mgr. Miloš Taliga, PhD. |
Mgr. Miloš Taliga, PhD.
Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
Milos.Taliga@umb.sk
3. poschodie č. 320 
048 446 7320

Študentská časť predseda

 

 

Bc. Kristián Simonides

UUVVP, TvTre (2. st.)

kristian.simonides@gmail.com                   

Študentská časť členovia

 

Bc. Nikola Blahušiaková

UUVVP, TvGe (2. st.)

nikola.blahusiakova@studenti.umb.sk

 

Bc. Erik Ilko

PaT, AjNj (2. st).

Radka.Stastna@studenti.umb.sk 

 

Bc. Radka Šťastná

PaT, AJNj (2. st.)

 Erik.Ilko@studenti.umb.sk

 

PaedDr. Stanislava Stráňavská

Športová humanistika (3. st.)

stanislava303@gmail.com

Bc. Simona Šedovičová
PaT, Sj-Fj (2. st)

simona.sedovicova@gmail.com

 

 

FACEBOOK - študentský život na FF UMB

Študentský život - akcie

Štatút Študentského parlamentu FF UMB, platnosť a účinnosť od 12. 09. 2016


Členka v RVŠ SR:

Mgr. Martina Kubealaková, PhD. |
Mgr. Martina Kubealaková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, poverená vedením www KSLLV a ČK KSLLV a KSJK; šéfredaktorka časopisu Motus in verbo, členka Edičnej komisie FF UMB, predsedníčka komisie ŠVA KSLLV... 
Odborná asistentka 
martina.kubealakova@umb.sk
F334 
048 446 7334

Členka v ŠRVŠ SR: Lehotská Nikola, lehotska.nikola@gmail.com


 

 Členovia AS UMB za FF UMB zamestnanci

PaedDr. Boris Beťák, PhD. |
PaedDr. Boris Beťák, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, správca športovej haly 
Odborný asistent 
boris.betak@umb.sk
T 59 
048 446 7565

Mgr. Martina Kubealaková, PhD. |
Mgr. Martina Kubealaková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, poverená vedením www KSLLV a ČK KSLLV a KSJK; šéfredaktorka časopisu Motus in verbo, členka Edičnej komisie FF UMB, predsedníčka komisie ŠVA KSLLV... 
Odborná asistentka 
martina.kubealakova@umb.sk
F334 
048 446 7334

PhDr. Oto Tomeček, PhD. |
PhDr. Oto Tomeček, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS pre učiteľské študijné programy 
Odborný asistent 
Oto.Tomecek@umb.sk
143 
048 446 7143

 

Členovia AS UMB za FF UMB študenti

Bc. Simonides Kristián, 2 stupeň, Tv – trénerstvo

Moravec Lukáš, 1. stupeň, aplikovaná etika

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry