print

Komisie AS FF

Akademický senát Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici na obdobie 2015 - 2019

 • Predseda AS FF UMB: PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.
 • Prvý podpredseda: doc. Mgr. Ivan Jančovič, PhD.
 • Druhý podpredseda: Bc. Kristián Simonides
 • Zástupca v RVŠ SR: Mgr. Martina Kubealaková, PhD.
 • Delegátka ŠRVŠ: Nikola Lehotská
 • Tajomníčka AS FF UMB: PhDr. Ingrid Balážová

Komisia pre vedu a techniku AS FF 

 • Predseda: prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.
 • Členovia:
  • doc. Mgr. Ivan Jančovič, PhD.
  • Mgr. Katarína Klimová, PhD.
  • Mgr. Miloš Taliga, PhD.
  • Dominika Fekiačová
  • Mgr. Stanislava Stráňavská

Komisia pre výchovu a vzdelávanie AS FF

 • Predseda: PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.
 • Členovia:
  • PaedDr. Boris Beťák, PhD.
  • PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.
  • Mgr. Martin Lizoň, PhD.
  • Bc. Simona Šedovičová
  • Bc. Tina Kovalančíková

Komisia pre rozvoj a financovanie AS FF

 • Predseda: PhDr. Daniela Kováčová, PhD.
 • Členovia:
 • PhDr. Ingrid Balážová
 • Mgr. Martina Kubealaková, PhD.
 • doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD.
 • Bc. Kristián Simonides
 • Nikola Blahušiaková
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry