RSS RSS print

Hľadáme dobrovoľníkov na pomoc zahraničným študentom

Filozofická fakulta UMB hľadá dobrovoľníkov, tútorov, pre zahraničných študentov. Zahraniční študenti po nástupe na štúdium prekonávajú kultúrne a jazykové bariéry, potrebujú porozumieť systému štúdia, hľadajú pomoc pri komunikácii so študijným oddelením, potrebujú si vybaviť ubytovanie, získať rôzne dokumenty, doklady a podobne. Počas štúdia nechcú byť izolovaní a chcú úspešne zvládať študijné povinnosti. Preto hľadáme desať dobrovoľníkov, študentov Filozofickej fakulty, ktorí by zahraničným študentom prvých ročníkov bakalárskeho a magisterského štúdia pomohli k čo najrýchlejšiemu včleneniu sa do života fakulty formou osobného tútorstva počas zimného semestra budúceho akademického roka.  

Iniciatívu koordinuje referát rozvoja Filozofickej fakulty UMB v spolupráci s Centrom pre etické poradenstvo FF UMB. Ak patríte medzi tých, ktorí radi spoznávajú nových ľudí a iné kultúry, pošlite vyplnenú prihlášku, ktorú nájdete v prílohe oznamu, na emailovú adresu cetip@umb.sk do 5.9.2016.

Pre dobrovoľníkov sú pripravené pravidelné konzultácie, školenia a stretnutia. Tešíme sa na spoluprácu!

Prílohy ku stránke:
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry