RSS RSS print

Informácie o preukazoch študenta UMB pre akademický rok 2016/2017

Úhradu poplatku za nový preukaz (po prijatí na UMB), za predĺženie platnosti preukazu a za duplikát preukazu bez platnej licencie CKM je nutné uskutočniť do 20. 8. 2016.

Po 20.8.2016 sa poplatok navyšuje o 2,-€ (podľa Smernice č. 7/2015 o výške poplatkov spojených so štúdiom v AR 2016/2017 na UMB a jej dodatku č.1).

Ďalšie informácie sú na www.preukazy.umb.sk na stránkach Budúci študenti 1. ročníka, Prolongácie AR 2016/2017 a Platobné údaje.“

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry