RSS RSS print

Naši kolegovia hosťami v RTVS

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov boli 26. 9. 2016 hosťami televízneho vysielania RTVS translatológovia doc. Ivan Šuša a Dr. Anita Huťková. Ich vystúpenie si môžete pozrieť a vypočuť tu:

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10363/106723#481

O vyučovaní slovenčiny v menšinovom prostredí vystúpili 22. 9. 2016 v rozhlasovom vysielaní RTVS lingvisti Dr. Ladislav György (Katedra translatológie FF UMB), prof. Mária Žiláková (ELTE Budapešť) a doc. Tűnde Tušková (Segedínska univerzita). Viac tu:

https://reginastred.rtvs.sk/clanky/u-nas-doma/116621/vyucovanie-slovenciny-v-madarsku

Okrem toho priniesla RTVS-Rádio Regina 14. 9. 2016 o 15.10. hod. rozhovor s doc. I. Šušom, Dr. Evou Čulenovou (obaja Katedra translatológie FF UMB), s prof. Máriou Žilákovou (ELTE Budapešť) a s Dr. Lucynou Spyrkou (Univerzita v Katowiciach) o vedeckej konferencii Jazyky V4 v súčasnej Európe, ktorá sa konala na pôde FF UMB.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry