RSS RSS print

O slovenčine a komunikácii na Rádiu Regina

V pravidelnej rozhlasovej relácii Večerné reflexie dňa 5. júla 2016, na Sviatok svätých Cyrila a Metoda, hovorila s redaktorom Petrom Zemaníkom Mgr. Lujza URBANCOVÁ, PhD., členka Katedry slovenského jazyka a komunikácie FF UMB. Témou ich rozhovoru boli súvislosti a vzťahy v trojuholníku jazyk – písmo – komunikácia. To, či hovoríme stále po slovensky, alebo či sa prispôsobujeme vonkajším okolnostiam. To, čo môže dať slovenčina nám, ale i zahraničným používateľom. To, či ju dokážeme správne používať...

Reláciu si môžete vypočuť z archívu RTVS – Rádia Regina tu: http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1692/476032

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry