RSS RSS print

Andrej Kmeť a slovenské národné hnutie

Informácie o udalosti
Hostiteľ:Katedra histórie FF UMB, Historický ústav SAV a Spolok banskobystrických historikov - pobočka Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV
Dátum a čas začiatku:26. okt. 2016 - 13:30
Dátum a čas konca:26. okt. 2016 - 15:00
Miesto:Tajovského 40, miestnosť: F142
Mesto:Banská Bystrica
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry