RSS RSS print

EXKURZIA NOBLESNÁ VIEDEŇ

Informácie o udalosti
Hostiteľ:KATEDRA EURÓPSKYCH KULTÚRNYCH ŠTÚDIÍ
Dátum a čas začiatku:15. dec. 2016 - 8:00
Dátum a čas konca:15. dec. 2016 - 18:00
Poplatok:30,- €
Kontaktná osoba:Eva Höhn
Kontakt:048 446 5315
E-mail:eva.hohn@umb.sk
Prílohy ku stránke:
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry