RSS RSS print

Jazyky krajín V4 v súčasnej Európe (Jazyk ako prostriedok na vyjadrenie a formovanie identity)

Informácie o udalosti
Hostiteľ:Katedra translatológie FF UMB
Dátum a čas začiatku:13. sep. 2016 - 9:30
Dátum a čas konca:14. sep. 2016 - 14:00
Miesto:Filozofická fakulta UMB
Mesto:Banská Bystrica
WWW:languages-in-v4-countries5.webnode.sk/

Katedra translatológie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s partnermi z troch zahraničných univerzít – z Ostravy, Segedína a Katowíc –  vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Jazyky krajín V4 v súčasnej Európe (Jazyk ako prostriedok na vyjadrenie a formovanie identity),

ktorá sa uskutoční v dňoch 13. – 14. septembra 2016 na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Viac informácií nájdete tu: 

http://languages-in-v4-countries5.webnode.sk/

Prílohy ku stránke:
  1. program V4.doc program V4.doc (168 KB)
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry