RSS RSS print

Obraz ženy a muža vo folklóre

Informácie o udalosti
Hostiteľ:Pobočka Slovenskej jazykovednej spoločnosti v Banskej Bystrici a Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB
Dátum a čas začiatku:10. nov. 2016 - 10:40
Dátum a čas konca:10. nov. 2016 - 12:00
Miesto:Tajovského 40, miestnosť: F336
Mesto:Banská Bystrica
Prílohy ku stránke:
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry