RSS RSS print

Písanie veľkých písmen v súčasnej slovenčine

Informácie o udalosti
Hostiteľ:Pobočka Slovenskej jazykovednej spoločnosti v Banskej Bystrici a Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB
Dátum a čas začiatku:17. okt. 2016 - 11:30
Dátum a čas konca:17. okt. 2016 - 13:00
Miesto:Tajovského 51, miestnosť K012
Mesto:Banská Bystrica
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry