RSS RSS print

Prednáška Glanzenberg v Banskej Štiavnici

Informácie o udalosti
Hostiteľ:Spolok banskobystrických historikov - pobočka SHS a Katedra histórie FF UMB v Banskej Bystrici
Dátum a čas začiatku:9. nov. 2016 - 10:40
Dátum a čas konca:9. nov. 2016 - 12:00
Miesto:Tajovského 40, miestnosť: F142
Mesto:Banská Bystrica
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry