RSS RSS print

Seminár fakty, interpretácia, pamäť

Informácie o udalosti
Hostiteľ:Katedra histórie a Katedra európskych kultúrnych štúdií FF UMB
Dátum a čas začiatku:12. okt. 2016 - 9:00
Dátum a čas konca:12. okt. 2016 - 12:00
Miesto:Tajovského 40, Tajovského 51
Mesto:Banská Bystrica

Prílohy ku stránke:
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry