print

Chcete nás navštíviť?

Radi sa s vami kedykoľvek stretneme.

Stačí si dohodnúť termín návštevy, počas ktorej spoznáte priestory fakulty a vybavenie učební. Môžete sa zúčastniť prednášok podľa vlastného výberu a stretnúť sa s referentkami študijného oddelenia, ktoré ochotne odpovedia na vaše otázky.

Individuálna návšteva je možná len pre minimálne desaťčlenné skupiny.

Akékoľvek otázky vpíšte do nasledovného formulára:     

=
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry