print

Orgány

Predseda správnej rady

Martin Schmidt |
Martin Schmidt
Prodekan, Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
Martin.Schmidt@umb.sk
F 321; F 019 (dekanát) 
048 446 7321

Členovia správnej rady

doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD. |
doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
Vladimir.Bilovesky@umb.sk
031 
048 446 5031

prof. PaedDr. Karol Görner, PhD. |
prof. PaedDr. Karol Görner, PhD.
Dekan, Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
Karol.Gorner@umb.sk
č.11 
048 446 7531, 7421

Členovia dozornej rady

 Ing. Oľga Kúchenová |
Ing. Oľga Kúchenová
Vedúca ekonomického oddelenia 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Olga.Kuchenova@umb.sk
F 018 
048 446 7445

Kontakt neexistuje alebo už nie je aktuálny |
Kontakt neexistuje alebo už nie je aktuálny
 
 
 
048 446

prof. PaedDr. Martin Golema, PhD. |
prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
martin.golema@umb.sk
F328 
048 446 7328

Tajomníčka a hospodárka

Ing. Bottková Ingrid |
Ing. Bottková Ingrid
Tajomníčka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
ingrid.bottkova@umb.sk
č. 23 
048 446 7423

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry