print

Pracovníci dekanátu

Tajomníčka

Ing. Bottková Ingrid |
Ing. Bottková Ingrid
Tajomníčka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
ingrid.bottkova@umb.sk
č. 23 
048 446 7423

Sekretariát dekana a tajomníka fakulty

Mgr. Mária Srnková |
Mgr. Mária Srnková
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Maria.Srnkova@umb.sk
F 22 
048 446 7422

Referát miezd a ľudských zdrojov

Ing. Kamila Sklenková |
Ing. Kamila Sklenková
Referát miezd a ľudských zdrojov 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Kamila.Sklenkova@umb.sk
F 016 
048 446 7446

Mgr. Andrea Ľapinová |
Mgr. Andrea Ľapinová
Referát miezd a ľudských zdrojov, Registratúrne stredisko, Ochrana osobných údajov 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Andrea.Lapinova@umb.sk
F 016 
048 446 7416

Referát pre medzinárodné vzťahy a edičnú činnosť

PhDr. Balážová Ingrid |
PhDr. Balážová Ingrid
Referentka, Medzinárodné vzťahy a edičná činnosť, tajomníčka AS FF UMB 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Ingrid.Balazova@umb.sk
č. 14 
048 446 7414

Referát pre vedu a doktorandské štúdium

PhDr. Lucia Allmanová |
PhDr. Lucia Allmanová
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Lucia.Allmanova@umb.sk
14 
048 446 7621

Referát projektového manažéra

Mgr. Milena Konôpková |
Mgr. Milena Konôpková
Projektový manažér 
Nepedagogická zamestnankyňa 
milena.konopkova@umb.sk
č. 13 
048 446 7413

Referát pre marketing a vzťahy s verejnosťou

Ing. Fukasová Jana |
Ing. Fukasová Jana
Referentka pre marketing 
Nepedagogická zamestnankyňa 
jana.fukasova@umb.sk
F017 
048 446 7878

Vedúca ekonomického oddelenia

 Ing. Oľga Kúchenová |
Ing. Oľga Kúchenová
Vedúca ekonomického oddelenia 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Olga.Kuchenova@umb.sk
F 018 
048 446 7445

Referentka ekonomického oddelenia

Šmahelová Lýdia |
Šmahelová Lýdia
Referentka ekonomického oddelenia 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Lydia.Smahelova@umb.sk
F 018 
048 446 7418

Mgr. Kmeťová Monika |
Mgr. Kmeťová Monika
Referentka ekonomického oddelenia 
Nepedagogická zamestnankyňa 
monika.kmetova@umb.sk
F 017 
048 446 7417

Erika Murínová |
Erika Murínová
Referentka ekonomického oddelenia 
Nepedagogická zamestnankyňa 
erika.murinova@umb.sk
č. 9 
048 446 7476

Golianová Branislava |
Golianová Branislava
Referentka ekonomického oddelenia 
Nepedagogická zamestnankyňa 
branislava.golianova@umb.sk
F 009 
048 446 7409

Vedúci oddelenia pre informačné technológie

Šimko Štefan |
Šimko Štefan
Vedúci IT 
Nepedagogický zamestnanec 
stefan.simko@umb.sk
F020 
048 446 7474

IT technik/Web Administrator

Bc. Mojmír Lehocký |
Bc. Mojmír Lehocký
IT Pracovník/Technik 
Nepedagogický zamestnanec 
Mojmir.Lehocky@umb.sk
F020 
048 446 7420

IT technik

Podsklan Jan |
Podsklan Jan
Technik 
Nepedagogický zamestnanec 
jan.podsklan@umb.sk
F020 
048 446 7471

Vedúca útvaru prevádzky

Šúrová Dagmar |
Šúrová Dagmar
Vedúca útvaru prevádzky 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Dagmar.Surova@umb.sk
K 005 
048 446 5175

Referentka správy majetku

Katarína Hrčková |
Katarína Hrčková
Referát pre správu majetku 
 
katarina.hrckova@umb.sk
 
048 446 5120

Podateľňa

Mgr. Dagmara Chriašteľová |
Mgr. Dagmara Chriašteľová
Podateľńa 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Dagmara.Chriastelova@umb.sk
F024 
048 446 7424

Vedúca študijného oddelenia

Mgr. Barbora Podobová |
Mgr. Barbora Podobová
vedúca študijného oddelenia 
 
Barbora.Podobova@umb.sk
F 010 
048 446 7410

Referentka študijného oddelenia

Mgr. Ivanna Feketa  |
Mgr. Ivanna Feketa
Referentka študijného oddelenia 
 
Ivanna.Feketa@umb.sk
F 011 A 
048 446 7426

Mgr. Erika Paulenková  |
Mgr. Erika Paulenková
Referentka študijného oddelenia 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Erika.Paulenkova@umb.sk
F 011 A 
048 446 7426

Viera Urgelová |
Viera Urgelová
Referentka študijného oddelenia 
 
viera.urgelova@umb.sk
11 B 
048 446 7475

Andrea Turanová |
Andrea Turanová
referentka študijného oddelenia 
 
andrea.turanova@umb.sk
F 011 B 
048 446 7427

Fakultná administrátorka AIS

Ing. Viera Pivarčeková |
Ing. Viera Pivarčeková
Fakultný administrátor AIS 
 
Viera.Pivarcekova@umb.sk
kancelária č. 25 
048 446 7425

Telefónna ústredňa

446 7111, Fax: 413 6153

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry