doc. PaedDr. Štefan ADAMČÁK, PhD.

  • Katedra telesnej výchovy a športu
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Docent

Tajovského ul. 40
97401 Banská Bystrica
Slovenská republika

č.33
Telefón: 048 446 7553
Email: Stefan.Adamcak@umb.sk

Pondelok12:30 - 13:30
Utorok09:45 - 10:45
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

 

doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD. (nar. 1971) - absolvoval Fakultu

 
 

humanitných a prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, doktorandské

 

štúdium na Fakulte telesnej výchovy a športu v Bratislave. Habilitačné

 

konanie ukončil na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici.

 

Na vysokej škole pôsobí od roku 1996. V súčasnosti pôsobí na Katedre

 

telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied UMB v Banskej

 

Bystrici, kde sa zaoberá problematikou pohybových a športových hier i snowboardingom.

 
Prednáškovú činnosť orientuje na oblasť anatómie človeka.

 


=
č.33
048 446 7553
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry