print

Komisia ECTS

Komisia ECTS

 

Predseda:

PaedDr. Ivan Očenáš, PhD. - prodekan pre pedagogickú činnosť

 

Členovia:

PaedDr. Renata Vajdičková, PhD. - Katedra anglistiky a amerikanistiky

PhDr. Daniela Kováčová, PhD. - Katedra etiky a aplikovanej etiky

Mgr. Peter Poliak, PhD. - Katedra európskych kultúrnych štúdií

doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD. - Katedra filozofie

Mgr.  Michal Šedík, PhD. - Katedra filozofie

PhDr. Eva Molnárová, PhD. - Katedra germanistiky

PhDr. Oto Tomeček, PhD. - Katedra histórie

PhDr. Pavol Maliniak, PhD. - Katedra histórie

PhDr. Andrea Kovásc Csíkány, PhD. - Katedra hungaristiky

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD. - Katedra romanistiky

Mgr. Eva Mesárová, PhD. - Katedra romanistiky

Mgr. Monika Šinková, PhD. - Katedra romanistiky

Mgr. Anita Račáková, PhD. - Katedra slovanských jazykov

Mgr. Martin Lizoň, PhD. - Katedra slovanských jazykov

Lujza Urbancová, PhD. - Katedra slovenského jazyka a komunikácie

Mgr. Henrich Jakubík, PhD. - Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy

PaedDr. Rastislav Kollár, PhD. - Katedra telesnej výchovy a športu

PaedDr. Božena Paugschová, PhDr. - Katedra telesnej výchovy a športu

PhDr. Ladislav György, PhD. - Katedra translatológie

Mgr. Ivan Souček, PhD. - Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií

Ing. Viera Pivarčeková - fakultná administrátorka AIS

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry