print

Komisia pre otázky pedagogickej praxe

Komisia pre otázky pedagogickej praxe

 

Predseda:

PaedDr. Ivan Očenáš, PhD. - prodekan pre pedagogickú činnosť

 

Členovia:

doc. PhDr. Eva Homolová, PhD. - Katedra anglistiky a amerikanistiky

doc. PhDr. Juraj Šuch, PhD. - Katedra filozofie

PhDr. Eva Molnárová, PhD. - Katedra germanistiky

doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD. - Katedra histórie

doc. PhDr. Elena Baranová - Katedra romanistiky

PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD. - Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy

doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. - Katedra slovenského jazyka a komunikácie

doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD. - Katedra telesnej výchovy a športu

Mgr. Andrea Izáková, PhD. - Katedra telesnej výchovy a športu

Mgr. Erika Paulenková - študijné oddelenie

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry