print

Koordinátori ECTS

Koordinátori ECTS na jednotlivých katedrách FF UMB:

Katedra anglistiky a amerikanistiky 

PaedDr. Vajdičková Renata, PhD. |
PaedDr. Vajdičková Renata, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Vysokoškolská učiteľka anglického jazyka, katedrová koordinátorka ECTS 
Odborná asistentka 
Renata.Vajdickova@umb.sk
024 
048 446 5024

Katedra etiky a aplikovanej etiky

PhDr. Daniela Kováčová, PhD. |
PhDr. Daniela Kováčová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, ECTS koordinátor 
Odborná asistentka 
Daniela.Kovacova@umb.sk
J03 
048 446 5626

Katedra európskych kultúrnych štúdií

PhDr. Jana Pecníková, PhD. |
PhDr. Jana Pecníková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, zástupkynňa vedúcej katedry; koordinátorka ECTS/AIS a doktorandského štúdia 
Odborná asistentka 
jana.pecnikova@umb.sk
J008 
048 446 5122

Katedra filozofie

doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD. |
doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, Katedrový koordinátor ECTS 
Docent 
Ulrich.Wollner@umb.sk
3. poschodie č. 318 
048 446 7318

Mgr. Jaroslav Cepko, PhD. |
Mgr. Jaroslav Cepko, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
Jaroslav.Cepko@umb.sk
3. poschodie č. 318 
048 446 7318

Katedra germanistiky

PhDr. Eva Molnárová, PhD.  |
PhDr. Eva Molnárová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, katedrový koordinátor ECTS 
Odborná asistentka 
Eva.Molnarova@umb.sk
110 
048 446 5110

Katedra histórie

PhDr. Oto Tomeček, PhD. |
PhDr. Oto Tomeček, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS pre učiteľské študijné programy 
Odborný asistent 
Oto.Tomecek@umb.sk
143 
048 446 7143

PhDr. Pavol Maliniak, PhD. |
PhDr. Pavol Maliniak, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS pre neučiteľské študijné programy 
Odborný asistent 
pavol.maliniak@umb.sk
118 
048 446 7118

Katedra hungaristiky

PhDr. Csíkány Andrea, PhD. |
PhDr. Csíkány Andrea, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, prekladateľ, tlmočník 
Odborná asistentka 
Andrea.Csikany@umb.sk
223 
048 446 4128

Katedra romanistiky

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD. |
Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.
Vedúca katedry, katedrová koordinátorka ECTS pre FJ UAP a PaT; koordinátorka čiastkovej knižnice KRO 
Odborná asistentka 
monika.zazrivcova@umb.sk
K131 (Tajovského 51) 
048 446 5131

Mgr. Eva Mesárová, PhD. |
Mgr. Eva Mesárová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka ECTS pre TJ PaT, katedrová koordinátorka pre prax TJ PAT 
Odborná asistentka 
eva.mesarova@umb.sk
K127 (Tajovského 51) 
048 446 5127

Mgr. Stanislava Tomašková |
Mgr. Stanislava Tomašková
Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka ECTS pre ŠJ PAT 
Odborná asistentka 
stanislava.tomaskova@umb.sk
K133 (Tajovského 51) 
048 446 5133

Katedra slovanských jazykov

Mgr. Martin Lizoň, PhD. |
Mgr. Martin Lizoň, PhD.
Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS 
Odborný asistent 
Martin.Lizon@umb.sk
S003 
048 446 4150

Mgr. Anita Račáková, PhD. |
Mgr. Anita Račáková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, ECTS koordinátorka pre polonistiku 
Odborná asistentka 
Anita.Racakova@umb.sk
05 
048 446 4143

Katedra slovenského jazyka a komunikácie

Lujza Urbancová, PhD. |
Lujza Urbancová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, koordinátorka ECTS 
Odborná asistentka 
lujza.urbancova@umb.sk
K135 
048 446 5135

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy

Mgr. Henrich Jakubík, PhD. |
Mgr. Henrich Jakubík, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS 
Odborný asistent 
henrich.jakubik@umb.sk
F334 
048 446 7335

Katedra sociálnych štúdií a etnológie

Mgr.  Ivan Souček, PhD. |
Mgr. Ivan Souček, PhD.
Zástupca vedúceho katedry, Výskumný pracovník, webadmin inštitútu, koordinátor ECTS 
 
ivan.soucek@umb.sk
R 2  
048 446 6233

Katedra telesnej výchovy a športu

PaedDr. Rastislav Kollár, PhD. |
PaedDr. Rastislav Kollár, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS pre 2. a 3. stupeň štúdia, tajomník pre štúdium 
Odborný asistent 
Rastislav.Kollar@umb.sk
č.34 
048 446 7554

PaedDr. Božena Paugschová, PhD. |
PaedDr. Božena Paugschová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, koordinátorka ECTS pre 1. st. vysokoškolského štúdia 
Odborná asistentka 
Bozena.Paugschova@umb.sk
32 
048 446 7556

Katedra translatológie

PhDr. Ladislav György, PhD. |
PhDr. Ladislav György, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS a študijný poradca pre translatologický základ, rozvrhár KTR 
Odborný asistent 
ladislav.gyorgy@umb.sk
F326 
048 446 7326

 

 

 

 

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry