print

Asistenti študentov so špecifickými potrebami

Na našej fakulte máme aj študentov so špecifickými potrebami. Ide o študentov s rôznymi druhmi zdravotného znevýhodnenia. Sú napríklad odkázaní na pomoc iných pri presunoch medzi učebňami alebo na pomoc pri prenose osobných vecí.

Preto sme sa rozhodli osloviť vás, ostatných študentov, s prosbou o pomoc.

 

Ak si ochotný pomáhať počas semestra osobe so špeciálnymi potrebami, prihlás sa u fakultnej koordinátorky pre študentov so špecifickými potrebami Mgr. Natália Smoleňáková, PhD. na: natalia.smolenakova@umb.sk.

Dobrovoľníci, ktorí budú plniť funkciu asistenta, budú zvýhodňovaní napríklad pri výbere na Erasmus mobility.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí takto preukážu svoju spolupatričnosť.

 

PaedDr. Ivan Očenáš, PhD.

prodekan pre pedagogickú činnosť

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry