print

Oznam o opakovaných predmetoch "po starom"

Oznam pre študentov 3. roku bakalárskeho stupňa štúdia v dennej forme

a študentov 2. roku bakalárskeho i magisterského stupňa štúdia v externej forme

 

Študenti, ktorí majú opakovane zapísaný predmet z 1. resp. 2. roku štúdia podľa pôvodných odporúčaných študijných plánov ("po starom"), sú povinní kontaktovať na začiatku semestra príslušného vyučujúceho, ktorý stanoví svoje požiadavky na úspešné absolvovanie predmetu.

Prezenčná výučba v týchto predmetoch už nebude prebiehať.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry