print

Oznam pre študentov Bc. stupňa štúdia

Oznamujeme študentom bakalárskeho štúdia, že v zimnom semestri akademického roku 2016/17 sa z organizačných dôvodov neotvárajú povinne voliteľné predmety

profilového modulu EKONOMICKO-PRÁVNY ZÁKLAD:

KE-EF/D_1SpZE – ZÁKLADY EKONOMIKY

KE-EF/D_1SpZP – ZÁKLADY PRÁVA

Študentky a študentov, ktorí sa na uvedené predmety prihlásili v AIS, prosíme

o zmenu zapísaných predmetov počas 2. etapy prihlasovania na predmety,

t. j. do 30. septembra 2016.

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

PaedDr. Ivan Očenáš, PhD.

prodekan pre pedagogickú činnosť

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry