print

Denné štúdium

Rozvrh hodín pre denné štúdium na zimný semester 2016/2017

Aktuálny rozvrh je nutné hľadať pod skratkou študijného programu.

 

Prvý a druhý rok štúdia je označený skratkou "1x..." resp. "2x...".

Povinne voliteľné predmety profilových modulov pre prvý a druhý rok štúdia je potrebné hľadať v rozvrhu príslušného vyučujúceho.

 

Blokové vyučovanie pre učiteľstvo - spoločný základ zimný semester 2016/2017 - viď. nižšie

 

Vysvetlivky k rozvrhu:

·       F – učebne na Tajovského 40
·     T – učebne na Tajovského 40 (KTVŠ)
·     K – učebne na Tajovského 51
     T40 – Tajovského ulica 40, hlavná budova „nad cestou“
·     T51 – Tajovského ulica 51, „pod cestou“
·    T55 – Tajovského ulica 55, pri štadióne
·     Faul – aula Beliana


Prílohy ku stránke:
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry