print

Študijné oddelenie


telefón: 048 446 7410
e-mail: barbora.podobova@umb.sk

Pondelok09:00 - 11:00
Utorok13:00 - 15:00
Streda09:00 - 11:00
Štvrtok-
Piatok09:00 - 11:00

Prodekan pre pedagogickú činnosť

PaedDr. Ivan Očenáš, PhD. |
PaedDr. Ivan Očenáš, PhD.
prodekan pre pedagogickú činnosť 
 
ff.studium@umb.sk
F015 
048 446 7415


 

Vedúca študijného oddelenia

Mgr. Barbora Podobová |
Mgr. Barbora Podobová
vedúca študijného oddelenia 
 
Barbora.Podobova@umb.sk
F 010 
048 446 7410

Denné štúdium:

 • história
 • aplikovaná etnológia

Externé štúdium:

 • muzeológia
 • história
 • prekladateľstvo a tlmočníctvo - NjEx

Rigorózne konanie PhDr. (okrem PaT a Ekuš), preklad odborných textov - ďalšie vzdelávanie


 

Referentky študijného oddelenia

Mgr. Ivanna Feketa |
Mgr. Ivanna Feketa
Referentka študijného oddelenia 
 
Ivanna.Feketa@umb.sk
F 011 A 
048 446 7426

Denné štúdium:

 • európske kultúrne štúdiá
 • aplikovaná etika
 • slovenský jazyk a literatúra
 • učiteľstvo TvBi, TvGe, TvIn, TvMa, TvTe

Externé štúdium:

 • európske kultúrne štúdiá
 • aplikovaná etika
 • sociálna filozofia

Rigorózne konanie PaedDr. a PhDr. (Ekuš), archívne potvrdenia


 

Mgr. Erika Paulenková |
Mgr. Erika Paulenková
Referentka študijného oddelenia 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Erika.Paulenkova@umb.sk
F 011 A 
048 446 7426

Denné štúdium:

 • učiteľstvo telesnej výchovy
 • učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo

Externé štúdium:

 • učiteľstvo telesnej výchovy
 • učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo

Pedagogické praxe, archívne potvrdenia


 

Viera Urgelová |
Viera Urgelová
Referentka študijného oddelenia 
 
viera.urgelova@umb.sk
11 B 
048 446 7475

Denné štúdium:

 • prekladateľstvo a tlmočníctvo Aj v kombinácii
 • učiteľstvo Aj v kombinácii
 • slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzím jazykom (PT)

Externé štúdium:

 • prekladateľstvo a tlmočníctvo - AjEx

Rozširujúce štúdium Aj, rigorózne konanie PhDr. (PaT), archívne potvrdenia


 

Andrea Turanová |
Andrea Turanová
referentka študijného oddelenia 
 
andrea.turanova@umb.sk
F 011 B 
048 446 7427

Denné štúdium:

 • učiteľstvo Hi, Nj a Sj v kombinácii
 • prekladateľstvo a tlmočníctvo - okrem kombinácií s Aj resp. Sj

Externé štúdium:

 • prekladateľstvo a tlmočníctvo -  MjEx, PjEx, RjEx, ŠjEx

Rozširujúce štúdium Hi, Nj, Sj, Tv, archívne potvrdenia

 


 

Fakultná administrátorka AIS

Ing. Viera Pivarčeková |
Ing. Viera Pivarčeková
Fakultný administrátor AIS 
 
Viera.Pivarcekova@umb.sk
kancelária č. 25 
048 446 7425

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry