print

Ponuka štúdia 2017/2018

Milí mladí priatelia,

v súlade s § 57 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2017/2018. Všetky aktuálne zverejnené študijné programy majú na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o priznané práva po komplexnej akreditácii 2015.

Podrobnými informáciami o možnostiach štúdia na našej fakulte by sme Vám chceli pomôcť pri Vašom rozhodnutí zvoliť si vysokú školu, na ktorej by ste chceli od budúceho roka študovať. Táto voľba ovplyvní nasledujúce roky Vášho života, preto sa treba rozhodnúť správne.

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry