print

Otvárané Mgr. študijné programy 2017/2018 - DENNÁ forma

Podľa vysokoškolského zákona sa študijné programy v dennej forme realizujú najskôr v 1. stupni štúdia počas 3 rokov, ktoré je ukončené titulom bakalár. Absolvent bakalárskeho štúdia môže pokračovať v 2. stupni štúdia v tom istom alebo príbuznom študijnom programe, ktoré v dennej forme trvá 2 roky a končí titulom magister.

Vysvetlenie ku skratkám:

FŠ – forma štúdia (D – denná), ŠDŠ – štandardná dĺžka štúdia, PP – plánovaný počet prijatých uchádzačov

 

Magisterské študijné odbory 

A) 7656 učiteľstvo akademických predmetov

kombinácia   študijných  programov

ŠDŠ

PP

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo filozofie 

D

2 roky

3

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry D 2 roky 5

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie

D

2 roky

7

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (***) 

D

 2 roky 

3

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry

D

2 roky

3

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry 

D

2 roky

5

učiteľstvo histórie a učiteľstvo filozofie D 2 roky 7

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (***) a učiteľstvo histórie 

D

2 roky

3

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo filozofie D 2 roky 5
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry
D 2 roky 3
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie D 2 roky 10
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (***) D 2 roky 3
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry D 2 roky 3

B) 7656 učiteľstvo akademických predmetov a 7658 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

kombinácia   študijných  programov

ŠDŠ

PP

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo telesnej výchovy 

D

2 roky

3

učiteľstvo histórie a učiteľstvo telesnej výchovy D 2 roky 3

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo hudobného umenia (**)

D

2 roky

3

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo telesnej výchovy

D

2 roky

3

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo výtvarného umenia (**)

D

2 roky

3

C) 7658 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a 7656 učiteľstvo akademických predmetov

kombinácia   študijných   programov

ŠDŠ

PP

učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo biológie (*) 

D

2 roky

5

učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo geografie (*) 

D

2 roky

15

D) 7658 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a 7634 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

kombinácia   študijných  programov

ŠDŠ

PP

učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo techniky (*) D 2 roky 3

E) 7658 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a 7407 šport

študijný program

ŠDŠ

PP

 učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo 

D

2 roky

30

F) 7658 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

kombinácia   študijných  programov

ŠDŠ

PP

učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo etickej výchovy (**) 

D

2 roky

3

 učiteľstvo telesnej výchovy

D

2 roky

20

G) neučiteľské študijné programy

študijný program

ŠDŠ

PP

aplikovaná etika

D

2 roky

10

európske kultúrne štúdiá

D

2 roky

15

história

D

2 roky

 10

H) 7330 prekladateľstvo a tlmočníctvo

kombinácia   študijných  programov

ŠDŠ

PP

 anglický jazyk a kultúra - francúzsky jazyk a kultúra

D

2 roky

7

anglický jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra

D

2 roky

10

anglický jazyk a kultúra - poľský jazyk a kultúra

D

2 roky

3

anglický jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

D

2 roky

15

anglický jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra

D

2 roky

 20

 francúzsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

D

 2 roky

3

nemecký jazyk a kultúra - poľský jazyk a kultúra

D

2 roky

3

nemecký jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

D

 2 roky

5

 španielsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

D

 2 roky

3

nemecký jazyk a kultúra

D

2 roky

5

poľský jazyk a kultúra

D

2 roky

 3

ruský jazyk a kultúra

D

2 roky

5

I) 7304 slovenský jazyk a literatúra a 7330 prekladateľstvo a tlmočníctvo

študijný  program

ŠDŠ

PP

slovenský jazyk a literatúra - anglický jazyk a kultúra D 2 roky 10
slovenský jazyk a literatúra - francúzsky jazyk a kultúra D 2 roky 3

slovenský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a kultúra

D

2 roky.

3

(*) Medzifakultné štúdium s Fakultou prírodných vied UMB

(**) Medzifakultné štúdium s Pedagogickou fakultou UMB

(***) Študijný program "učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)" sa realizuje spoločne s FSU Jena (Nemecko).

Študijné programy v dennej forme sa budú realizovať kombinovanou metódou.

V prípade malého počtu uchádzačov o študijný program si fakulta vyhradzuje právo neotvoriť študijný program a podľa možností fakulty ponúknuť uchádzačom štúdium v príbuznom študijnom programe.

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry