print

Veda a výskum

Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť

doc. PhDr. Peter Mičko, PhD. |
doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, člen edičnej komisie 
Docent 
peter.micko@umb.sk
F 119, č. 12 
048 446 7119, 7412

Referát pre vedu a doktorandské štúdium

PhDr. Lucia Allmanová |
PhDr. Lucia Allmanová
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Lucia.Allmanova@umb.sk
14 
048 446 7621

Referát pre edičnú činnosť

PhDr. Balážová Ingrid |
PhDr. Balážová Ingrid
Referentka, Medzinárodné vzťahy a edičná činnosť, tajomníčka AS FF UMB 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Ingrid.Balazova@umb.sk
č. 14 
048 446 7414

Referát projektového manažéra

Mgr. Milena Konôpková |
Mgr. Milena Konôpková
Projektový manažér 
Nepedagogická zamestnankyňa 
milena.konopkova@umb.sk
č. 13 
048 446 7413

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry