Vyhľadávanie v publikáciách
"Dolňozemské Slovensko" v reflexii Slovákov v období dualizmu.
"Prinavrátené" Komárno. Komárom "visszatért".
„Blaho vlasti – zákon najvyšší!“ Národná obec fašistická a Slovensko (1926 – 1938)
„Za maďarské Maďarsko“ Menšinová otázka v maďarskej politike na odstúpenom území Komárňanskej župy v rokoch 1938 – 1945
50 rokov Katedry histórie FHV UMB v Banskej Bystrici 1954 - 2004
A Compendium of English Literature - An Annotated Companion to English Literature and Literary Theory
Academic Discourse and the Genre of Research Article

Academic Discourse and the Genre of Research Article (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Gabriela Zapletalová
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-809-6

The field of academic discourse, and academic writing in particular, has experinced great interest over the last two decades.

Acta historica neosoliensia, 20/2017, Vol. 2
Acta historica neosoliensia, 20/2017, Vol. I
Acta historica neosoliensia, 21/2018, Vol. 1
Acta historica neosoliensia, 21/2018, Vol. 2
Acta historica neosoliensia, 22/2019, Vol. 1
Acta historica neosoliensia, 22/2019, Vol. 2
Acta historica neosoliensia, Tomus XIX - 2016, Vol. 1
Acta historica neosoliensia, Tomus XIX - 2016, Vol. 2
Acta historica neosoliensia, Tomus XV - 2012, Vol. 1 - 2
Acta historica neosoliensia, Tomus XVII, 2014, Vol. 1 - 2
Acta historica neosoliensia, Tomus XVIII – 2015, Vol. 1 - 2
Acta historica nesoliensia, Tomus XVI - 2013, Vol. 1 - 2
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry