Vyhľadávanie v publikáciách
"Prinavrátené" Komárno. Komárom "visszatért".
„Blaho vlasti – zákon najvyšší!“ Národná obec fašistická a Slovensko (1926 – 1938)
„Za maďarské Maďarsko“ Menšinová otázka v maďarskej politike na odstúpenom území Komárňanskej župy v rokoch 1938 – 1945
50 rokov Katedry histórie FHV UMB v Banskej Bystrici 1954 - 2004
A Compendium of English Literature - An Annotated Companion to English Literature and Literary Theory
Academic Discourse and the Genre of Research Article

Academic Discourse and the Genre of Research Article (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Gabriela Zapletalová
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-809-6

The field of academic discourse, and academic writing in particular, has experinced great interest over the last two decades.

Acta historica neosoliensia, 20/2017, Vol. 2
Acta historica neosoliensia, 20/2017, Vol. I
Acta historica neosoliensia, 21/2018, Vol. 1
Acta historica neosoliensia, 21/2018, Vol. 2
Acta historica neosoliensia, Tomus XIX - 2016, Vol. 1
Acta historica neosoliensia, Tomus XIX - 2016, Vol. 2
Acta historica neosoliensia, Tomus XV - 2012, Vol. 1 - 2
Acta historica neosoliensia, Tomus XVII, 2014, Vol. 1 - 2
Acta historica neosoliensia, Tomus XVIII – 2015, Vol. 1 - 2
Acta historica nesoliensia, Tomus XVI - 2013, Vol. 1 - 2
Affinitäten und Kontraste der Sprachen  (Konfrontierung der Subordination Deutsch – Slowakisch unter dem Aspekt der Translationstheorie).

Affinitäten und Kontraste der Sprachen (Konfrontierung der Subordination Deutsch – Slowakisch unter dem Aspekt der Translationstheorie). (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Jana Lauková
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-442-5

Anotácia:

Agressiveness and selected personality dimensions of players
Akademická etika. Tvorba a implementácia etického kódexu.

Akademická etika. Tvorba a implementácia etického kódexu. (Zborník)

Autor/Kolektív:Mgr. Gana Guitcheva, PhD.; prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.; Mgr. Edita Kremničanová, Mgr. Branislav Vincúr, PhD.
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0215-5

Problematika akademickej etiky je na Slovensku pomerne nová. Začala sa postupne otvárať len po roku 2000. Z tohto dôvodu nemá komplexný analytický rámec, venovaný otázkam etiky na slovenských vysokých školách, preto je snahou ...

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry