print

Kritika prekladu, ISSN 1339-3405

Čísla 

1/2016     http://issuu.com/batushtek/docs/kritika_prekladu_6_web

1/2015     http://issuu.com/batushtek/docs/kritika_prekladu_5_web

1/2014     http://issuu.com/batushtek/docs/kritika_prekladu_3_web

2/2014      http://issuu.com/batushtek/docs/kritika_prekladu_4_web

1/2013     http://barbora-kralova.tumblr.com/post/47529241940/kritika-prekladu-i

2/2013     http://barbora-kralova.tumblr.com/post/73292046926

 

Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici predstavuje nový časopis Kritika prekladu. Jeho cieľom je zaplniť biele miesto na slovenskej prekladateľskej scéne. O kritike prekladu sa štandardne konštatuje, že v našom kultúrnom priestore absentuje, a preto sme sa rozhodli túto situáciu zmeniť. Časopis ponúka priestor publikovať výsledky vlastných výskumov a postrehov v tejto oblasti nielen účastníkom prekladateľského procesu, ale všetkým, ktorým kvalita prekladu na Slovensku nie je ľahostajná. Našim cieľom je upriamiť väčšiu pozornosť na otázky prekladu, viditeľnosť prekladateľa a spoločenskú vážnosť prekladateľského povolania. Chceme tiež rozpútať širokú diskusiu o preklade, jeho kvalite a podmienkach, v ktorých vzniká, pričom sa nebudeme zameriavať len na negatívne stránky procesu.

Veríme, že nás podporíte Vašimi nápadmi, či názormi a spoločne tak prispejeme k zmene postavenia prekladateľa a prekladu v slovenskej spoločnosti.

Redakčná rada

 

Vaše príspevky, postrehy či podnety nám posielajte na adresu kritika.prekladu@umb.sk

 

ISSN 1339-3405

periodicita: dvakrát ročne

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry