print

Vedecká a redakčná rada

Predseda Vedeckej rady
doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD. (vladimir.bilovesky@umb.sk)
Podpredseda Vedeckej rady
doc. PhDr. Ivan Šuša, PhD.  (ivan.susa@umb.sk)

Predseda Redakčnej rady
doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.
 (vladimir.bilovesky@umb.sk)

Podpredseda Redakčnej rady
Mgr. Anna Slatinská,
PhD. (anna.slatinska@umb.sk)

 

Členovia Vedekej rady

doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.

Doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.

prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc.

Prof. Dr. Michal Harpáň

PhDr. Anita Huťková, PhD.

univ. doc. Kegyesné dr. Szekeres Erika

doc. PhDr. Alojz Keníž, CSc.

Dr. Dušan Kováč Petrovský, PhD.

doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D.

prof. PhDr. Jozef Sipko, CSc.

prof. Larisa Sugay, DrSc.

doc. Dr. Tunde Tuska, PhD.

prof. PhDr. Anna Valcerová, CSc.   

doc. PhDr. Ján Vilikovský, CSc.

Členovia Redakčnej rady

Mgr. Paulína Kováčová
Mgr. Katarína Krejči
Mgr. Lucia Čendulová
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry